Begeleiding

Het is wel zo fijn als u uw vertrouwde omgeving niet hoeft te verlaten. Wanneer u zelfstandig wilt (blijven) wonen, kan ondersteuning of begeleiding noodzakelijk zijn om structuur en orde in uw leven te krijgen. Ook hiervoor kunt u een beroep doen op Maxima Zorg.

Maxima Zorg levert begeleiding in onder andere de volgende situaties:

  • Zelfstandig oplossen van problemen en besluiten nemen
  • Initiëren en uitvoeren van huishoudelijke taken (koken, wassen etc.)
  • Initiëren en uitvoeren van complexe taken (werkritme)
  • Regelen van de dagelijkse routine/planning
  • Ordenen van financiën
  • Afhandelen van administratieve zaken
  • Ondersteuning bij een doktersbezoek

Maxima Zorg kan tevens begeleiding bieden bij onder andere psychosociale problemen, zelfstandig wonen voor mensen met een verstandelijke handicap of voor gezinnen met een gehandicapt kind.

Met ingang van 2015 is de toewijzing en financiering van begeleiding grotendeels overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat de gemeente bepaalt in hoeverre u recht heeft op vergoeding van begeleiding.

Wilt u begeleiding van Maxima Zorg ontvangen of wilt u meer informatie over de aanvraagprocedure? U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 020 – 615 34 47 (lokaal tarief), via het aanvraagformulier op de website of per e-mail via info@maximazorg.nl.