Palliatieve Zorg

De zorg die mensen nodig hebben in hun laatste levensfase, noemen we palliatieve zorg. Daarnaast is het ook de zorg die gegeven wordt wanneer er geen genezing meer mogelijk is. U kunt dan denken aan een patiënt met kanker die uitbehandeld is.

Wat is ons doel?

Ons doel bij palliatieve zorg is de kwaliteit van de laatste levensfase van een patiënt te verbeteren. U kunt dan denken aan lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften van mensen die wij de beste zorg gaan verlenen. Hierdoor kan een persoon zich beter richten op zijn laatste levensfase en hopen we dat hij of zij zich zo gelukkig mogelijk voelt.

Onderdelen van palliatieve zorg

Er zijn een aantal onderdelen die u kunt verwachten bij palliatieve zorg:

  • De wensen en behoeften vervullen van de cliënt
  • De symptomen in kaart brengen en managen
  • Samenwerken met verschillende zorgverleners
  • Afspraken maken met de cliënt of met zijn naasten
  • De cliënt zoveel mogelijk vrijheid bieden in zijn ideeën en beslissingen
  • Steunpunt zijn voor de naasten
  • Anticiperen op toekomstige klachten

Islamitische zorgverleners

De juiste zorg bieden gaat verder dan lichamelijke en psychische klachten, ook op sociale en spirituele vlak dienen we de juiste zorg te verlenen. Dat doen we onder anderen door u gerenommeerde Islamitische geestelijke verzorgers aan te bieden. Daarnaast zijn ze ook uit verschillende landen afkomstig, u kunt onder andere denken aan Marokko, Turkije en uit Somalië. Op het gebied van cultuur zullen dus onze zorgverleners ook op één lijn staan met de cliënt.

Palliatieve zorg is anders dan terminale zorg

Wanneer we palliatieve zorg aan mensen beschrijven, dan denken ze gelijk aan terminale zorg. Echter is er wel een verschil tussen deze twee vormen van zorg. We zorgen bij palliatieve zorg namelijk jaren voor cliënten en meestal zullen ze niet binnen enkele maanden overlijden. Bij terminale zorg gaan we ervan uit dat iemand op korte termijn gaat overlijden, vandaar dat we deze zorg maar voor maximaal 3 maanden aanbieden. Terminale zorg zit ook qua onderdelen anders in elkaar dan bij palliatieve zorg.

Palliatieve sedatie

Dit is een medische handeling om ervoor te zorgen dat cliënten zo min mogelijk lijden tijdens hun laatste levensfase. Alleen een arts kan deze medische handeling doen en doet dat door middel van medicatie. Een cliënt voelt zich dan heel slaperig of (afhankelijk van zijn toestand) valt in een diepe slaap. Palliatieve sedatie is erg ingrijpend en er wordt altijd van te voren overlegd met de cliënt, zijn of haar naasten en de zorgverleners.

U kunt zich ook voorstellen dat na een palliatieve sedatie een persoon nog minder kan dan voorheen, vandaar dat het zeer belangrijk is dat een zorgverlener daar continu bij is en hierop de passende zorg kan verlenen. De zorgverlener zal ook alle klachten in kaart brengen en rapporteren aan de arts. Hij kan dan bekijken welke palliatieve sedatie daarvoor nodig is. Het kan zijn dat die continu moet worden gegeven of slechts voor korte duur.

Heeft u nog vragen over Palliatieve zorg of sedatie?

Neem dan gerust contact met ons op, wij staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.