Privacyreglement

Vanzelfsprekend respecteren wij uw privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen alleen informatie over de hulpverlening verstrekken aan derden die bij de zorgverlening betrokken zijn. Bovendien kan dat alleen met uw schriftelijke toestemming, tenzij de veiligheid van u of van uw omgeving in het geding is.

Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in het zorgdossier en in onze administratie.

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het ons privacyreglement. U heeft het recht om uw gegevens in te zien en zo nodig aan te laten passen. We bewaren uw dossier maximaal 15 jaar in het archief.

Hier leest u het Privacyreglement van Maxima Zorg.

We kunnen ons voorstellen dat u daarover nog vragen heeft.
Neem dan gerust contact met ons op.