Om onze kwaliteit te waarborgen werken we volgens het HKZ-keurmerk: we stellen hoge eisen aan onze verzorgenden en aan de werkprocessen.

HKZ keurmerk

Het HKZ keurmerk staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Daarmee willen we duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en welzijn garanderen. Met dit keurmerk laten we dus zien dat we voor kwaliteit in de zorg staan en dat we voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden. Wij worden namelijk op deze kwaliteit gecontroleerd door toezichthouders. Niet alleen wij als gecertificeerde instelling, ook de instellingen met wie wij samenwerken worden gecontroleerd op de kwaliteit. Vandaar dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van de zorg die wij leveren aan u of uw naasten.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Wij bekijken bij al onze cliënten of zij tevreden zijn met de zorg die wij hun bieden. Telefonisch zullen we degene die zorg krijgt bepaalde vragen stellen om te achterhalen hoe tevreden ze zijn. Dit kunnen we ook bij naasten doen als de verzorgenden niet of moeilijk aanspreekbaar is. Op basis van de telefoongesprek zal er een analyse plaatsvinden, daaraan zullen we vervolgens een score koppelen. Merken we op dat die score te laag is, dan gaan we in overleg met onze team om te bekijken hoe we dat kunnen verbeteren.

De kwaliteit van onze zorgverlening heeft continu onze aandacht.

Om onze kwaliteit te waarborgen werken we volgens het HKZ-keurmerk: we stellen hoge eisen aan onze verzorgenden en de werkprocessen.

Het verbeteren van de kwaliteit begint logischerwijs met luisteren naar de mensen die we dagelijks verzorgen en ondersteunen. Daarom voeren we geregeld klanttevredenheidsonderzoeken uit. Op basis daarvan verbeteren we onze dienstverlening.

In onderstaande documenten leest u daarover meer.

Wilt u hierover meer weten?
Neem dan gerust contact met ons op.