Khalid el Otmani – ondernemer en oprichter van Maxima Zorg

Een oplossingsgerichte ondernemer, dat beschrijft Maxima Zorg-oprichter Khalid el Otmani in een notendop. Tijdens zijn rechtenstudie besloot Khalid op jonge leeftijd een taxi-onderneming op te zetten, waarmee eigenlijk het zaadje voor meerdere ondernemingen was geplant. Nadat hij vervolgens ervaring als Nederlandse jurist opdeed, besloot Khalid het roer jaren geleden om te gooien en in te springen op behoeften van de Nederlandse zorgmarkt. Zo ontdekte hij dat er in het zorglandschap van Nederland behoefte was aan een andere manier van zorg verlenen, met name gericht op de ‘nieuwe Nederlanders’.

Hij merkte dat deze minderheid, die toch al lange tijd in Nederland woonde, behoefte hadden aan een andere manier van verzorgd worden. Een concreet voorbeeld hiervan is dat het vanuit bepaalde geloofsovertuiging vanzelfsprekend is dat mannen door mannen worden verzorgd, en vrouwen door vrouwen. Het Nederlandse zorgsysteem was hier op veel vlakken niet op ingericht en dus initieerde Khalid Maxima Zorg. Goede verzorging zoals we dat in Nederland kennen, maar dan ingericht op de normen en waarden van de nieuwe Nederlanders.

Maxima Zorg loopt nu al ruim tien jaar, maar Khalid zoekt altijd naar manieren om te verbeteren. Zo denkt hij momenteel na om de vormen van zorg te specialiseren en meer gerichte zorg aan te gaan bieden. Zo is er voor nieuwe Nederlanders inmiddels al veel basisverzorging, maar ontbreken de meer specialistische vormen van zorg nog in groten getale. Denk hierbij aan hospices en verzorgingstehuizen, ingericht op de behoeften van nieuwe Nederlanders.

Meer informatie over Khalid vind je op zijn LinkedIn-pagina.