Kinderen met mentale problemen zijn voor veel ouders moeilijk om mee om te gaan of in bedwang te houden. Het komt omdat er vaak lastige factoren zijn die een kind negatief kunnen beïnvloeden. Professionele hulp is dan de juiste oplossing voor u en uw kind, wij weten namelijk wat er nodig is om jullie leven te verbeteren.

Wat doet een jeugdhulpverlener?

Een jeugdhulpverlener bekijkt de levenssituatie van een kind en brengt in kaart welke problemen hij of zij mee kampt. Hij helpt dus bij het opvoeden en begeleiden van je kind. Daarbij wordt er ook gekeken naar de omgeving en eventuele factoren die daarbij een negatieve invloed kunnen hebben. Daarnaast wordt er altijd samengewerkt met lokale instellingen, scholen en jeugdzorginstanties. Een jeugdhulpverlener kan ook ambulante hulp bieden, dit is nodig wanneer er geen hulp geboden kan worden op korte termijn. Er zal dan gezamenlijk een behandelplan worden opgesteld, zodat het duidelijk wordt wat er gedaan dient te worden. In sommige gevallen kan dat betekenen dat een kind dan moet worden opgenomen in een instelling.

Zorg bieden bij gezinnen met een culturele achtergrond

Als eerste bieden wij natuurlijk jeugdhulp op basis van de jeugdwet, maar wat ons onderscheidt van de rest, is dat wij de focus leggen op de culturele achtergrond van een kind. Dit is van groot belang, het is namelijk onderdeel van het systeem waarin een kind opgroeit. Wij houden ons ook bezig met het religieuze aspect van een gezin en zullen door middel van een gerenommeerde geestelijke Islamitische verzorger antwoord kunnen geven op religieuze vraagstukken. Onze jeugdhulpverleners spreken naast Nederlands ook Engels, Arabisch, Berbers en Turks. Door deze unieke werkwijze te hanteren, zorgen we voor vertrouwen en dat u op de beste manier wordt geholpen die er mogelijk is.

Hoe ziet onze jeugdhulpverlening eruit?

Als eerste wordt de levenssituatie van een kind onderzocht, het is daarbij belangrijk om alles in kaart te brengen. We zullen in gesprek gaan met de ouders en het kind om ons zo goed mogelijk in te leven. Eenmaal de levenssituatie in kaart gebracht, zal er nu advies en begeleiding plaatsvinden. Het is afhankelijk per cliënt welk advies en begeleiding nodig is voor een goed resultaat. Dit allemaal wordt vastgelegd in een jeugdbehandelplan, hierin stellen we gezamenlijk de doelen vast en de resultaten die we hieruit willen behalen.

De kwaliteiten van een jeugdhulpverlener

  • Hulp bij het opvoeden en begeleiden van uw kind
  • Brengt probleemsituaties in kaart en lost die voor u op
  • Op cultureel en religieus vlak zitten jullie op één lijn
  • Een veilige omgeving creëren voor de hele gezin

De verwijsprocedure

Een verwijzer kan een huisarts, medisch specialist, een lokaal team of een gecertificeerde instelling zijn. Wanneer een verwijzer in gesprek gaat met de ouders en/of kind, wordt er bekeken welke oplossingen er nodig zijn. Het is mogelijk om via een zorgdomein een verwijzing plaats te laten vinden of u kunt ons mailen via jeugdhulp@maximazorg.nl.