Jeugdzorg

Gespecialiseerde zorg voor kinderen tot 18 jaar

In onze jeugdzorg besteden we veel aandacht aan het systeem waarin uw kind opgroeit en aan zijn of haar culturele achtergrond. Uw afkomst en gewoontes en die van uw kind zijn belangrijk voor wie ú bent en wie uw kind is. Het is bepalend voor hoe het kind dingen ervaart.

Daarom hebben wij behandelaren in dienst met verschillende culturele achtergronden. Zij spreken meerdere talen naast het Nederlands, namelijk Engels, Klassiek Arabisch, Arabisch, Berbers en Turks.

Zo ziet het proces eruit

Een kind dat jeugdzorg nodig heeft bepaalt samen met de ouder(s) welk resultaat het wil behalen en welke hulp daarbij nodig is.

Ouder(s) en kinderen krijgen daarbij de mate van ondersteuning die ze nodig hebben.

De verwijsprocedure

In een gesprek met de ouder(s) en/of kind(eren) bespreekt de verwijzer de hulpvragen en de problemen die een oplossing nodig hebben. Een verwijzer kan zijn: de huisarts of een andere medisch specialist, een lokaal team, of GI. De verwijzing kan via zorgdomein plaatsvinden of per fax.

Met ouder(s) en kind(eren) bepalen we de te bereiken resultaten en we helpen dat in een perspectiefplan vast te leggen. In het perspectiefplan staat per kind een eigen onderdeel met inhoudelijke resultaten en ook een eigen Segment Profiel Intensiteit Combinatie (SPIC).

Behandelvormen

Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in
  • Psychotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Transculturele systeem/relatietherapie
  • Traumabehandeling (EMDR)
  • Farmacotherapie

Behandeling en begeleiding voor licht verstandelijke beperking (LVB) is mogelijk. We verrichten ook diagnostiek naar diverse stoornissen en beperkingen.

Wordt jeugdzorg vergoed?

De jeugdzorg tot 18 jaar valt niet onder de Zorgverzekeringswet, maar wordt geregeld door de gemeente waarin het kind woont.

Neem gerust contact met ons op,
dan geven we u de informatie die u nodig heeft.