Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Het is belangrijk dat u de juiste zorg krijgt wanneer u te maken heeft met psychische problemen. Wanneer u dit namelijk niet behandelt, kan het ervoor zorgen dat dit u gaat belemmeren in uw dagelijkse leven. Daarnaast zorgen psychische problemen ervoor dat u minder plezier in het leven heeft en dat kan de situatie alleen maar verergeren. Wij hebben deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg die u kunnen helpen met uw psychische klachten. Door middel van begeleiding gaan wij ervoor te zorgen dat uw behandeling in goede banen loopt en u daardoor kan doorgaan in uw dagelijkse leven.

Wat is geestelijke gezondheid?

Met geestelijke gezondheid bedoelen wij hoe u er mentaal aan toe bent, we bedoelen dan niet per se dat u een psychiatrische stoornis heeft. We spreken van een psychische stoornis wanneer u daar ernstig onder lijdt en niet meer goed kunt functioneren in uw sociale kringen, op het werk of in uw relatie. Veel mensen hebben hier last van in hun dagelijkse leven, maar liefst 4 op de 10 mensen heeft volgens het Trimbos instituut ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad.

Er zijn veel soorten psychische stoornissen, er zijn daarbij een aantal die vaak voorkomen:

Depressie

Wanneer u al weken aan één stuk door zich slecht voelt en u daar niet meer bovenop komt, dan spreken we van een depressie. Het is een ziekte die vaak voorkomt en zowel oudere als jonge mensen kunnen hier last van hebben.

Angststoornis

Bij een angststoornis heeft u langer dan zes maanden continu last van angst, er is daar dan ook geen specifieke aanleiding voor. Door deze angstklachten en gespannenheid krijgt u problemen in uw dagelijkse leven en kunt u niet meer normaal functioneren.

Paniekstoornis

Paniek is een natuurlijke reactie dat gepaard gaat met angst, het kan zo zijn dat daar geen aanleiding toe is. Symptomen zijn hartkloppingen, zweten, trillen, duizeligheid en sneller ademhalen. Bij een paniekstoornis is de kans op een hartaanval groter, u krijgt namelijk regelmatig last van paniekaanvallen. Een paniekstoornis kan op elke leeftijd u overkomen, maar meestal gebeurt het bij mensen tussen hun 20e en 40e levensjaar.  In sommige gevallen is er een ingrijpende levensgebeurtenis als reden voor deze stoornis, zoals een overlijdensgeval, bevalling, stress of een conflict.

Dwangstoornis

Iedereen wilt soms dingen dubbel controleren, het geeft een gevoel van extra zeker- en veiligheid. Zo zijn er mensen die voordat ze gaan slapen dubbel checken of hun voordeur wel op slot is of die bekijken of ze wel alle lichten hebben uitgedaan. Bij een dwangstoornis is dit niet meer af en toe, maar zal u daar een groot gedeelte van de dag mee bezig zijn. Dit doet u om bepaalde angst of onveiligheid weg te nemen, maar eigenlijk controleert het uw leven.

ADHD

Mensen met ADHD hebben moeite met zich te concentreren en zijn vaak dromerig. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hier last van hebben. Bij ADHD is het belangrijk dat u leert daarmee om te gaan in uw dagelijkse leven. Dit is niet alleen door middel van medicatie, ook door groepsbehandeling is dit mogelijk.

Posttraumatische stress-stoornis

Dit is een stoornis die u kunt krijgen na een schokkende gebeurtenis, denk aan ongelukken, lichamelijk of seksueel geweld of een ernstige kwetsing. Door deze gebeurtenis heeft u een trauma opgelopen en kunt u dit niet verwerken. Vaak zien we dat mensen met een posttraumatische stress-stoornis erg emotioneel en gestrest zijn. Dit zijn symptomen van PTSS wanneer het na een langere periode niet minder wordt.

Schizofrenie

Bij schizofrenie heeft iemand een ziekte in zijn hersenen waardoor hij of zij niet normaal meer kan denken. Iemand heeft dan ook in mindere mate besef van de werkelijkheid en in ernstige gevallen is het zelfs helemaal verdwenen. Fantasie en werkelijkheid komen dan bij elkaar en dat zorgt voor vreemd gedrag. Daarnaast verliest een schizofrene persoon belangstelling voor het dagelijkse leven en zal zijn omgeving daarvan last ondervinden.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie www.nvvp.net

Wij gaan verder dan de behandelsessies

Wanneer iemand kampt met psychische problemen, dan heeft hij of zij behoefte aan volledige ondersteuning. Onze hulp gaat verder dan de behandelsessies die deze persoon krijgt, wij zullen hem ondersteunen in zijn dagelijkse leven en op die manier alles dragelijker maken. Daarnaast bekijken we hoe we zijn of haar kwaliteit van leven kunnen verbeteren en of we daar de nodige structuur aan kunnen toevoegen.

U kunt bijvoorbeeld denken aan brieven die niet meer worden geopend, omdat iemand met psychische problemen te maken heeft. Wij zullen dit op ons nemen, zodat hij of zij zich volledig kan focussen op herstel.