Erkenningen

Erkenningen

HKZ

Het HKZ-certificaat toont aan dat het kwaliteitssysteem van Maxima Zorg voldoet aan de strenge normen die gelden voor zorginstellingen. Naast de individuele aandacht die u van Maxima zorg krijgt, verdient u ook de beste kwaliteit zorg.

 

Calibris

Maxima Zorg is een erkend leerbedrijf en een bekwame praktijkopleider van zorgprofessionals (in wording). Onze medewerkers worden intensief begeleid en doen in de praktijk de juiste kennis en competenties op. Zo is Maxima Zorg ook nog eens een aantrekkelijke werkgever.

 

ECABO

Als erkend leerbedrijf beschikt Maxima Zorg ook over het ECABO-keurmerk. Wij bieden stagiair(e)s een fijne stageplaats waar ze kunnen leren en werken.

 

Kwaliteitskeurmerk

logo keurmerk

 

Op uw gemak met Maxima Zorg

Zorg is een fysieke aangelegenheid. Dit geldt vooral voor persoonlijke verzorging. Het is daarom fijn dat u kunt rekenen op een zorgverlener die de grenzen van uw lichamelijke integriteit niet overschrijdt. Bij Maxima Zorg zorgen wij ervoor dat u zich prettig voelt. Uit onderzoek en cliëntervaringen blijkt dat zorgbehoevenden het liefst verzorgd willen worden door iemand van hetzelfde geslacht. Dit principe respecteren wij en wij voeren een zorgbeleid dat op deze wensen van de cliënt gericht is.

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het nieuwe zorgstelsel gaat uit van wat u zelf kunt regelen in uw directe omgeving. U kunt hierbij denken aan wat uw kennissen en familie of de algemene ondersteuning in de wijken voor u kunnen betekenen.

Wanneer het u niet lukt de benodigde ondersteuning te regelen, is het mogelijk om een pgb aan te vragen.

U kunt een pgb aanvragen bij de gemeente en/of uw zorgverzekeraar om uw zorg te betalen. In hoofdlijnen verloopt een aanvraag in 2015:

  • U meldt zich bij ons aan als u zorg of ondersteuning nodig hebt.
  • De medewerker kijkt samen met u wat uw behoefte is, of u of uw omgeving het zelf kunnen oplossen en of het wijkteam u kan helpen.
  • Als dat onvoldoende is, kijkt de medewerker samen met u naar andere vormen van ondersteuning. U kunt ervoor kiezen om de ondersteuning zelf in te kopen bij Maxima Zorg met een pgb.
  • Kiest u voor een pgb? Dan wordt u gevraagd om een zogenaamd ‘pgb-plan’ in te vullen. Als het om verzorging of verpleging gaat, wordt uw zorgvraag tevens door een verpleegkundige beoordeeld.
  • Uiteindelijk beslist de gemeente en/of zorgverzekeraar of u een pgb krijgt. U krijgt hierover schriftelijk bericht van de gemeente en/of zorgverzekeraar.

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie of thee voor verdere toelichting van het pgb-proces.