Casemanagement Dementie

Wanneer er bij u of uw naaste dementie is geconstateerd, dan heeft u hulp nodig van onze onafhankelijke casemanagers. Dit zijn mensen die speciaal zijn opgeleid als verpleegkundige of sociaal werker. Wij kunnen u casemanagers aanbieden die zijn aangesloten bij het Dementie Netwerk Nederland (DNN). Dit is een stichting die zich inzet voor een betere en meer persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

Wat is dementie?

Om beter te begrijpen waarin een casemanager u kunt helpen, is het belangrijk goed te begrijpen wat dementie is. Dementie is een hersenziekte die uw hersenen beschadigen en waar tot op de dag van vandaag helaas nog geen geneesmiddel voor is. Dementie verloopt niet bij iedereen op dezelfde manier, sommige mensen gaan sneller achteruit dan anderen. Het komt meestal voor bij ouderen, maar ook jongeren kunnen dementie krijgen. Er zijn ook verschillende vormen van dementie, deze kunnen door andere hersenziektes worden veroorzaakt. U kunt denken aan Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body dementie en fronto-temporale dementie.

Wat zijn de symptomen?

Wij denken meestal direct aan geheugenverlies of moeite hebben met het herkennen van mensen, maar dat is niet het enige. U kunt namelijk ook moeite met spreken hebben en het uitvoeren van opdrachten. Iets simpels zoals koffiezetten of aankleden kan al lastig zijn voor personen met dementie. Organiseren en plannen worden voor mensen met dementie ook lastig om te doen. Personen met dementie zijn vaak ook angstig over de situatie waar ze in beland zijn, worden er depressief van of kunnen niet tot rust komen hierdoor.

Dit is wat u kunt verwachten van onze casemanager

Onze casemanager zal u begeleiden tijdens het gehele ziekteproces van dementie. Het is namelijk erg lastig om in uw eentje een weg te vinden door alle wetten, regels en zorgmogelijkheden. Vooral als naaste zijnde, u heeft namelijk ook nog uw eigen leven dat doorgaat. Casemanagers weten hoe ze u op de beste manier kunnen begeleiden, samen met u gaan ze op zoek naar oplossingen om uw levenssituatie te verbeteren. Hij of zij luistert goed naar u, denkt met u mee en schakelt de nodige hulplijnen in. U wordt gekoppeld aan één casemanager, zodat u een vast en vertrouwd gezicht heeft. Vanaf het moment dat er bij u of uw naaste dementie is geconstateerd, krijgt u van hem of haar uitleg hierover en kunt u praktische adviezen verwachten. U kunt dan denken aan hoe u uw leven met dementie zo goed mogelijk kunt inrichten en wat hiervoor nodig is. Daarbij zal de casemanager u emotioneel bijstaan, zij begrijpen namelijk heel goed wat u meemaakt tijdens deze zware periode.

Doorgaan met uw leven

Zowel degene met dementie als zijn of haar naasten willen doorgaan met hun leven, vaak is dit niet mogelijk zonder dat daar passende aanpassingen voor zijn gemaakt. Dat is dan ook het voornaamste doel van een casemanager, samen zal u bekijken hoe iedereen zo goed mogelijk door kan gaan met zijn dagelijkse leven. Afleiding is namelijk van essentieel belang om niet depressief te worden en de bezigheden die u dagelijks doet, zullen u goed kunnen helpen.

De toekomst

De casemanager gaat met u in gesprek over de toekomst, dat is namelijk belangrijk omdat u nu waarschijnlijk nog genoeg zaken kan regelen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een wilsverklaring en een levenstestament. Bij een levenstestament geeft u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt, u geeft hen dan een volmacht om uw belangen te behartigen. Zelf kunt u al voor het gesprek gaat plaatsvinden, uw wensen voor de toekomst op papier zetten. Samen met de casemanager kunt u die dan bespreken en bekijken hoe u wensen kan behalen.

Een zorgleefplan

Dit is een plan waarin u alle afspraken over hulp kunt vastleggen, daarnaast zijn er ook andere punten wat daarin naar voren komt zoals uw persoonlijke gewoonten, uw manier van leven en uw geloofsbelijdenis. Als alle afspraken zijn gemaakt, kunt u die altijd meenemen wanneer u naar een arts of hulpverlener gaat. Op die manier is hij of zij altijd op de hoogte van uw situatie. De casemanager zal samen met u een zorgleefplan opstellen, op die manier zal alles erin komen te staan wat nodig is.

Dementie bij migranten

Onze casemanagers zijn gespecialiseerd in het managen van dementie bij migranten. Dat komt omdat wij (onder andere) casemanagers hebben met een niet-Nederlandse achtergrond. Wanneer er dus een persoon van Marokkaanse afkomst dementie heeft, zullen we bekijken of het mogelijk is om een Marokkaanse casemanager te plaatsen, hij of zij kan dan een cultuursensitieve aanpak bieden en hierdoor zal de situatie veel aangenamer zijn.

Heeft u nog vragen over onze casemanagers? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord!