Een steuntje in de rug voor wie niet alles alleen wil doen

Wanneer u zelfstandig wilt (blijven) wonen, kan het nodig zijn dat u wordt ondersteund en begeleid om structuur en orde in uw leven te houden of krijgen. Bovendien is het wel zo fijn als u uw vertrouwde omgeving niet hoeft te verlaten. Daarom kunt u een beroep op ons doen.

Wij begeleiden u in onder andere de volgende situaties

  • Zelfstandig oplossen van problemen en besluiten nemen
  • Huishoudelijke taken (bijvoorbeeld koken en wassen)
  • Initiëren en uitvoeren van complexe taken (werkritme)
  • Regelen van de dagelijkse routine en planning
  • Ordenen van financiën
  • Afhandelen van administratieve zaken
  • Ondersteuning bieden bij een dokters- en ziekenhuisbezoek
Wij bieden ook begeleiding bij onder andere psychosociale problemen, zelfstandig wonen voor mensen met een verstandelijke handicap of voor gezinnen met een gehandicapt kind.
De toewijzing en financiering van begeleiding valt grotendeels onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Indien begeleiding aan de orde is via de WMO dan betaalt u geen eigen bijdrage. Dit is echter anders indien u een indicatie heeft van het CIZ, aldus een Wet Langdurige Zorg indicatie.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op.